DE STERKE KANTEN BENADERING

De sterke kanten benadering: theorie

Binnen de positieve psychologie neemt de sterke kanten benadering een prominente plaats in. De sterke kanten benadering biedt een inspirerende aanpak voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, die zeer breed kan worden toegepast. De kern van deze benadering is dat niet problemen, gebreken en tekortkomingen, maar juist de successen, persoonlijke kwaliteiten en sterke kanten van mensen het vertrekpunt vormen voor verbetering en ontwikkeling.

De sterke kanten benadering is zeer waardevol in situaties waarin het eigen initiatief, de creativiteit en het doorzettingsvermogen van de betrokkenen van doorslaggevend belang zijn om verbeteringen op langere termijn te bewerkstelligen. De motiverende kracht van de sterke kanten benadering kan worden verklaard uit het feit dat deze benadering tegemoetkomt aan een aantal fundamentele, menselijke behoeften, vooral onze behoefte aan ervaren competentie en autonomie.

De sterke kanten benadering: praktijk

Op dit moment zijn er verschillende internationale assessmentmethoden beschikbaar die medewerkers en teams kunnen helpen hun sterke kanten te identificeren. Drie van deze methodes zijn: VIA Signature Strengths, Strengthsfinder en Realise2.

De VIA Signature Strengths is hiervan de bekendste en best gevalideerde. Deze methodiek is ontwikkeld door twee van de grondleggers van de positieve psychologie, Chris Peterson en Martin Seligman. Hun doel was om een universeel classificatiesysteem van menselijke deugden te ontwikkelen. Hiervoor zijn de makers te rade gegaan bij filosofische, religieuze, wetenschappelijke en populaire bronnen uit de verschillende culturen en perioden in de geschiedenis.

Sterke kanten worden binnen deze systematiek gedefinieerd als een manier van denken, voelen en handelen die leidt tot excellentie en optimaal functioneren. In het VIA-classificatiesysteem worden 24 sterke kanten onderscheiden. Deze sterke kanten zijn ingedeeld in zes hoofdcategorieën, die deugden worden genoemd.

In principe heeft iedereen alle sterke kanten in zich. Maar wanneer je je sterke kanten verder wilt ontwikkelen is het vooral van belang om je te richten op het vaker gaan gebruiken van je vijf allersterkste kanten, vooral in nieuwe situaties. Het gaat er daarbij ook om dat je je allersterkste kanten op een juist gedoseerde manier inzet en ze niet overmatig of ondermaats gebruikt.

Het ontwikkelen van je allersterkste kanten is intrinsiek motiverend en versterkt het zelfvertrouwen. Dit kan een positief effect hebben op de inzet, het doorzettingsvermogen en het welbevinden van mensen, zowel in privé- als werksituaties.

Scroll Up