Positief Leiderschap

Wat is positief leiderschap ?

  1. Positief leiderschap verwijst naar het ondersteunen van positief afwijkende prestaties. Dit zijn prestaties die de normale dramatisch overstijgen. Het bevorderen ervan is niet hetzelfde als gewoon succes bereiken. Bij positief leiderschap is de norm het vertrekpunt en zijn opzienbarende prestaties het doel.
  2. Positief leiderschap legt de nadruk op de sterktes en capaciteiten van mensen. Het is gericht op groeien en bloeien in plaats van te wijzen op obstakels en beletsels. Zonder te optimistisch te willen zijn, benadrukt het kracht, positieve communicatie, optimisme en kansen die verborgen liggen in problemen en zwakheden. Het negeert de negatieve gebeurtenissen niet, maar bouwt erop voort om positieve resultaten te ontwikkelen. Het is niet hetzelfde als een aardige, charismatische, betrouwbare leider te zijn, maar vult deze eigenschappen aan met een scherp zicht op strategieën, die krachtige positieve energie biedt aan individuen en organisaties.
  3. Positief leiderschap benadrukt het goede in de mens en bevordert geluk en altruisme. Het is gebaseerd op de veronderstelling dat alle menselijke systemen naar goedheid neigen vanwege hun intrinsieke waarde. Hoewel het de vraag is wat goedheid is en wat de universele menselijke deugden zijn, bezitten alle maatschappijen en culturen beschrijvingen van wat zij positief achten. Het is georiënteerd op wat Aristoteles goedheid van de eerste orde noemt, oftewel  dat wat goed is in zichzelf om die reden moet worden gekozen. Eigenlijk legt positief leiderschap de nadruk op datgene wat individuen en organisaties verheft, op dat wat goed gaat (naast wat verkeerd gaat), op wat leven geeft (naast wat problemen geeft), op wat als goed wordt ervaren (naast dat wat laakbaar is), op wat buitengewoon is (naast dat wat slechts efficiënt is) en op wat inspirerend is (naast dat wat moeilijk of lastig is). Positief leiderschap betekent het bevorderen van zulke zaken als groeien in het werk, teambuilding, onbaatzuchtig gedrag, positieve emoties en energieke netwerken.

Positieve leiderschapsstrategieën

Er kunnen vier positieve leiderschapsstrategieën worden onderscheiden:

  1. Het scheppen van een positief organisatieklimaat
  2. Het bevorderen van positieve verhoudingen (relaties)
  3. Het bevorderen van positieve communicatie
  4. Het bevorderen van positieve betekenisgeving

Bronnen:

  • Positief Leiderschap: de brug naar opzienbarende resultaten, Prof. Kim Cameron (Hoogleraar aan de Ross School of Business van de Universiteit van Michigan en mede-oprichter van het centrum voor positieve organisatiewetenschap), vertaald en bewerkt door:  Prof. Wil Foppen, Hoogleraar Strategisch Leiderschap aan de Universiteit Maastricht School of Business & Economics) en Dr. Ir. Aldert Dreimüller (directeur van de Rotterdamse Organisatie Advies Groep), 2009.
  • Positief Leiderschap in de praktijk: Methoden en technieken voor opzienbarend presteren, Prof. Kim Cameron, vertaald door:  Prof. Wil Foppen en Dr. Ir. Aldert Dreimüller, 2015.
Scroll Up