Workshops en Trainingen

Sterke Kanten Workshops en Trainingen op maat

Afhankelijk van de specifieke wensen van het team en de organisatie bied ik zowel kennismakingsworkshops, als trainingen van een dagdeel of een dag, eventueel gevolgd door follow-up coachingssesies.

Hierbij kan het zowel gaan om workshops als trainingen voor teams, als voor groepen medewerkers die niet dagelijks met elkaar samenwerken. En ook individuele sterke kanten ontwikkeltrajecten zijn mogelijk.

Mijn sterke kanten workshops en trainingen zijn gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten van de positieve psychologie en de sterke kanten benadering. Ze bevatten een uitgekiende mix van positieve reflectie, positieve feedback, doelgerichte actie en inspirerende spelvormen, waardoor energie, optimisme, betrokkenheid, perspectief en ontwikkeling bij de deelnemers maximaal worden bevorderd.

Hierdoor kunnen er in korte tijd concrete resultaten  worden geboekt op het gebied van het meer en beter toepassen van sterke kanten in de dagelijkse werkpraktijk. En dit zorgt er weer voor dat medewerkers meer plezier, bevlogenheid en betrokkenheid gaan ervaren in hun werk, dat ze creatiever en innovatiever worden en makkelijker met stress kunnen omgaan en dat de samenwerking binnen teams wordt bevorderd.

Op deze manier bieden mijn sterke kanten workshops en trainingen een unieke mogelijkheid om op een inhoudsvolle, positieve en speelse manier aan persoonlijke- en teamontwikkeling te kunnen werken.

Als medewerkers en teams aan de ontwikkeling van hun persoonlijke- en teamkwaliteiten werken worden ze sterker, beter én gelukkiger !

Mijn sterke kanten workshops en trainingen zijn volgens de onderstaande bewezen effectieve manier opgebouwd:

 • Stap 1: Sterke kanten leren benoemen

 • Stap 2: Sterke kanten beter leren kennen

 • Stap 3: Sterke kanten effectiever leren gebruiken

 • Stap 4: Ontwikkelingsdoelen leren bepalen

 • Stap 5: Sterke kanten optimaal leren ontwikkelen

En binnen deze vijf stappen hebben de volgende leeractiviteiten een belangrijke plaats:

 • Reflecteren: analyseren hoe je je sterke kanten eerder succesvol hebt ingezet

 • Observeren: nagaan hoe je je sterke kanten op dit moment toepast

 • Waarderen: aan anderen laten weten hoe zeer je hun sterke kanten waardeert

 • Discussiëren: je eigen en elkaars sterke kanten samen bespreken

 • Monitoren: de voortgang van het toepassen van je sterke kanten bijhouden

 • Vragen: anderen bevragen over je sterke kanten die zij wel maar jij zelf niet ziet

 • Plannen: doelgerichte actie ondernemen om je sterke kanten meer te gaan toepassen

 • Doseren: goede balans behouden tussen wat je energie geeft en wat je energie kost

Mijn sterke kanten workshops en trainingen zijn bedoeld voor teams en groepen medewerkers die, in het kader van bijvoorbeeld een studiedag of een teamontwikkelingsactiviteit, op een praktische, positieve en energieke manier stil willen staan bij hun verdere groeikansen. Ze zijn geschikt voor alle medewerkers en teams die hun sterke kanten graag beter willen leren kennen en ontwikkelen binnen hun eigen praktijk, of ze nu werkzaam zijn binnen zorg en welzijn, de gemeentelijke overheid of het bedrijfsleven.

Prijzen zijn afhankelijk van specifieke maatwerkafspraken die worden gemaakt.

Scroll Up